[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 (październik) | opubl. w internecie | zobacz plik: PDF

autorzy: Kinga Białek, Krzysztof Biedrzycki, Adam Brożek, Wioletta Kozak, Błażej Przybylski

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

W celu zdiagnozowania, w jakim stopniu uczniowie klas drugich opanowali wymagania z zakresu objętego podstawą programową, zastosowano pomiar za pomocą arkusza diagnostycznego. Narzędzie badawcze skonstruowane zostało na wzór arkusza egzaminacyjnego, który będzie stosowany podczas egzaminu, począwszy od 2015 roku. Badaniem objęto uczniów, którzy jako pierwsi przystąpią do matury już w nowej formule, są do niej przygotowani na rok przed egzaminem (badanie przeprowadzono na koniec klasy drugiej liceum ogólnokształcącego).

Diagnoza objęła jedynie wymagania z podstawowego zakresu treści kształcenia wymienionych w podstawie programowej dlatego, że jest to poziom obowiązkowy dla wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z języka. Po oddaniu arkuszy diagnozy przedmaturalnej uczniowie zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej, złożonej z sześciu pytań zamkniętych, ankiety dotyczącej motywacji wyboru jednego z dwóch tematów wypracownia. Czas wypełnienia kwestionariusza nie przekraczał 15 minut, a każda ankieta opatrzona była indywidualnym kodem ucznia tożsamym z kodem na arkuszu testowym.