[WYLOGUJ SIĘ]
Potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 (czerwiec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Monika Czajkowska, Marzenna Grochowalska, Margaryta Orzechowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

W  niniejszym  raporcie  zostały  przedstawione  wyniki  badania kompetencji matematycznych i dydaktycznych nauczycieli i ich potrzeb w zakresie rozwoju zawodowegoprzeprowadzonego w latach 2012-2014 przez Pracownię Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych. Celem  badania  głównego  była  diagnoza  obszarów,  w  których  nauczyciele  potrzebują  wsparcia. Diagnoza ta sformułowana została na podstawie deklaracji nauczycieli, a także pomiaru kompetencji matematycznych  oraz  dydaktycznych  posiadanych  przez  nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej  i nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów.