[WYLOGUJ SIĘ]
Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie postaw, potrzeb i oczekiwań młodych dorosłych i rodziców uczniów w wieku szkolnym dotyczące edukacji w zakresie rozwoju psychoseksualnego człowieka

wydany: 2015 (lipiec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Krzysztof Bulkowski, Michał Federowicz, Wojciech Grajkowski, Radosław Kaczan, Karolina Malinowska, Dominik Marszał, Michał Męziński, Urszula Poziomek, Piotr Rycielski, Dominika Walczak, Andrzej Wichrowski

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Nie – o czym mówić, ale KIEDY – to główny dylemat rodziców w sprawie edukacji psychoseksualnej dzieci. Rodzice i młodzi dorośli są zgodni: tematy związane z rozwojem psychoseksualnym są istotne. Młodzi chcą o nich rozmawiać na zajęciach w szkole. Rodzice sygnalizują potrzebę rozbudowania swoich kompetencji rodzicielskich.

Badanie ilościowe „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności” przeprowadzono na reprezentatywnych próbach:

  • 1246 18-latków (młodych dorosłych)
  • 2526 rodziców dzieci w wieku 6-17 lat

Badanie poprzedzone było dwoma komponentami jakościowymi. Dzięki temu m.in. sporządzono listę 31 tematów, co do których zgadza się ogół rodziców i ogół uczniów u progu dorosłości.