[WYLOGUJ SIĘ]
Rekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na III etapie edukacyjnym (gimnazja).

rodzaj publikacji: rekomendacja

wydany: 2013 (listopad) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Irmina Buczek, Urszula Poziomek, Maciej Wiśniewski, Maria Figa, Adam Pukocz

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (ZDS/PPP)

opis lub streszczenie: