[WYLOGUJ SIĘ]
Rekomendacje dla polityki edukacyjnej: Droga edukacyjna sześciolatków – szkoła czy przedszkole?

rodzaj publikacji: rekomendacja

wydany: 2011 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, mgr Radosław Kaczan, dr Joanna Matejczuk dr Piotr Rycielski

jednostka: Zespół Wczesnej Edukacji

opis lub streszczenie:

Wiek obowiązku szkolnego powinien wynosić w Polsce co najwyżej 6 lat – dowodzą eksperci, którzy poddają szczegółowej analizie problematykę związaną z trwającą w kraju dyskusją nad wiekiem, w którym dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole podstawowej.
Opracowanie zawiera omówienie problemu gotowości dzieci do nauki na pierwszym etapie kształcenia z przeglądem istotnych kompetencji i wskazówkami dla pedagogów, jak je oceniać i rozwijać w szkole. Porusza też kwestię przygotowania szkół do przyjęcia dzieci o zróżnicowanych kompetencjach i poziomie rozwoju. Zawiera wskazówki dotyczące pracy nauczycieli - zmian filozofii i sposobu nauczania, a także zmian w organizacji placówek ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowania i wykorzystania czasu przed i poza lekcjami.