[WYLOGUJ SIĘ]
Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

rodzaj publikacji: , powstały w ramach badania Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przez szkoły | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Olga Wasilewska, Agnieszka Rybińska, dr Agnieszka Muzyk

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Głównym celem badania była ocena przydatności wybranych form nadzoru pedagogicznego – ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Badanie przeprowadzone zostało w formie studiów przypadku w 42 szkołach w całej Polsce – w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych.

Ocena ewaluacji przez grono pedagogiczne jest złożona i wielowymiarowa. Pierwsze skojarzenia i odczucia dyrektorów i nauczycieli związane z ewaluacją to bardzo często negatywne emocje i obawy, ale jednocześnie wielu – zwłaszcza jeśli szkoły przeszły już ewaluację – wskazuje różnorodne korzyści z niej wynikające, związane np. z możliwością uzyskania zewnętrznej diagnozy pracy placówki (wskazania słabych i mocnych stron).

Ponieważ dominuje jednak nadal traktowanie ewaluacji w kategoriach kontroli, swego rodzaju egzaminu, do którego warto się przygotować i którego wyniki mogą mieć istotny wpływ na sytuację szkoły – korzyści te nabierają znaczenia niejako na dalszym etapie, czasami po upływie jakiegoś czasu od ewaluacji. Wprawdzie badanie ma charakter jakościowy, nie pozwalający na wyciąganie ilościowych wniosków odnoszących się do ogólnej sytuacji w Polsce, daje ono jednak dobry obraz sposobów postrzegania różnego rodzaju korzyści ewaluacji przez różnych interesariuszy systemu.