[WYLOGUJ SIĘ]
Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania TALIS - Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Kamila Hernik, Karolina Malinowska, Rafał Piwowarski, Jadwiga Przewłocka, Magdalena Smak, Andrzej Wichrowski

jednostka: Zespół Badań Nauczycieli (ZBN)

opis lub streszczenie:

Oddajemy w Państwa ręce wstępny raport z drugiego cyklu międzynarodowego badania TALIS (Teaching and Learning International Survey), poświęconego warunkom pracy nauczycieli, ich poglądom na nauczanie oraz środowisku nauczania i uczenia się w szkołach.Badanie TALIS ma na celu dostarczenie informacji na temat nauczycieli i nauczania, w tym danych do międzynarodowych porównań systemów edukacyjnych. Badanie dotyczy takich zagadnień, jak: możliwości rozwoju zawodowego, przekonania i praktyki w zakresie nauczania, ocena pracy nauczycieli i informacja zwrotna od dyrektorów, nauczycieli i innych kwestii dotyczących przywództwa, zarządzania i klimatu szkoły. Analiza tych wskaźników pozwala porównywać kraje stojące przed podobnymi wyzwaniami, umożliwia wykorzystanie różnych doświadczeń i sformułowanie wniosków dotyczących wpływu polityki wobec nauczycieli na środowisko nauczania w szkołach.Niniejszy raport jest wstępnym opracowaniem informacji zebranych w badaniu, z tego też względu ma charakter czysto opisowy. Czytając raport, należy pamiętać, że metodologia badania TALIS oparta jest na deklaracjach nauczycieli i dyrektorów szkół, dzięki czemu zyskujemy obraz szeroko rozumianych warunków pracy nauczycieli widziany ich oczami. Warto podkreślić jednocześnie, że badanie TALIS ma charakter międzynarodowy, co stwarza możliwość porównań między krajami. Oznacza to jednak, że pytania z kwestionariuszy zostały wystandaryzowane, dlatego też niektóre nie do końca odpowiadają polskiej specyfice.Dane prezentowane w raporcie dotyczą przede wszystkim nauczycieli i dyrektorów gimnazjów. Tam, gdzie analizowane są informacje odnoszące się do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, zostało to wyraźnie podkreślone w tekście. Podyktowane jest to faktem, że podstawową jednostką analizy TALIS są nauczyciele i dyrektorzy gimnazjów. Badanie w szkołach na pozostałych ISCED-ach1 było opcjonalne, ponadto dla danych dotyczących gimnazjów dysponujemy najszerszą skalą porównania. Szczegółowe analizy dotyczące respondentów wszystkich etapów edukacyjnych, a także rekomendacje dla polityki edukacyjnej zostaną przedstawione w planowanym na grudzień 2014 roku pełnym raporcie z badania.