[WYLOGUJ SIĘ]
Realizacja podstawy programowej z historii w gimnazjach (2011)

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2013 (marzec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Zespół IBE Dr hab. prof. UW Jolanta Choińska-Mika, Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Aleksandra Oniszczuk, Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska, Zespół SMG KRC (firma badawcza): Zofia Lisiecka, Małgorzata Lipska, Olga Mazurowska, Grażyna Kulik, Monika Wleciał,

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Historii (ZDS/PH)

opis lub streszczenie:

Raport prezentuje wyniki badania jakościowego przeprowadzonego w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Przedmiotem badania była edukacja historyczna w szkołach gimnazjalnych, celem zaś określenie węzłowych problemów, związanych z wdrażaniem podstawy programowej z historii, identyfikacja mocnych i słabych stron procesu realizacji podstawy programowej po dwóch latach od jej wprowadzenia. Badanie ma charakter jakościowy, stąd nie można uogólniać wyników na całą populację, a wyniki w nim uzyskane dają wstępną diagnozę, pozwalają na zidentyfikowanie problemów, których skala i częstotliwość występowania może być weryfikowana w dalszych badaniach.