[WYLOGUJ SIĘ]
Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III | obszar: 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych

wydany: 2011 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: prof. Krzysztof Konarzewski

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Niniejszy raport stawia sobie za cel uporządkowanie pojęć i faktów niezbędnych w racjonalnym dyskursie indywidualizacyjnym. Zaczyna się definicją indywidualizacji kształcenia i analizą warunkujących ją założeń. Szczególną uwagę zwraca na teoretyczną podstawę indywidualizacji – rolę interakcji predyspozycji ucznia i oddziaływań szkoły w wytwarzaniu osiągnięć szkolnych. Wbrew naukowej nazwie pojęcie interakcji predyspozycji i oddziaływań ma nikłą moc predyktywną. Kombinacja predyspozycji i oddziaływań, która sprawdziła się w jednej szkole, nie musi sprawdzić się w innej. Indywidualizacji nie można zatem zaprojektować dla wszystkich szkół w kraju; bliżej jej do sztuki niż do technologii.