[WYLOGUJ SIĘ]
Polityka językowa w Europie

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Europejskie Badanie Kompetencji Językowych | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2013 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Katarzyna Kutyłowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Języków Obcych (ZDS/PJO)

opis lub streszczenie:

Raport analityczny, którego głównym celem było opisanie rozwiązań w zakresie polityki językowej przyjętych w Polsce, na tle rozwiązań obowiązujących w innych państwach europejskich i europejskich kierunków zmian w polityce językowej. Zakres analizy dotyczył organizacji nauki języka obcego, kwestii różnorodności językowej oraz miejsca edukacji pozaformalnej i nieformalnej w uczeniu się języków obcych.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badania realizacji podstawy programowej