[WYLOGUJ SIĘ]
Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Przemiany sieci szkolnych oraz oraz zarządzania siecią szkolną przez jednostki samorządu terytorialnego | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Jan Dzierzgowski

jednostka: Zespół Analiz Sredniookresowych

opis lub streszczenie:

Badanie, którego wyniki prezentujemy w raporcie "Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie szkół stowarzyszeniom" dotyczyło zmian w sieci szkół, dokonanych w latach 2007-2012 przez samorządy trzynastu polskich gmin. Badanie to  stanowi część szerszego projektu pt.Średniookresowe efekty zmian w sieci szkolnej.

Pierwsza część projektu, zrealizowana w 2013 roku przez Jana Herczyńskiego oraz Anetę Sobotkę, objęła analizę ilościową zmian w sieci szkół podstawowych w latach 2007-2012, dokonaną na podstawie danych zastanych, zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. W  niniejszym raporcie prezentujemy natomiast wyniki  jakościowego badania terenowego, zrealizowanego w okresie od maja do sierpnia 2013 roku w celu zrozumienia lokalnych okoliczności likwidacji lub przekazania szkół podstawowych oraz znaczenia i konsekwencji tych zmian dla funkcjonowania lokalnej oświaty.

Pytania i problemy, które postawiliśmy, dotyczą warunków, w jakich dochodziło do podjęcia decyzji o zmianach w sieci szkolnej, przebiegu tych zmian i roli, jaką w tym procesie odgrywali różni przedstawiciele lokalnych społeczności (mieszkańcy, rodzice, pracownicy szkół), a także społecznych, kadrowych, infrastrukturalnych czy finansowych efektów i konsekwencji przeprowadzonych zmian. Tym trzem grupom problemów odpowiada struktura raportu – jego pierwsza część poświęcona jest ogólnej analizie sytuacji panującej w badanych JST przed przeprowadzonymi zmianami w sieci szkolnej. Część druga przedstawia ustalenia dotyczące możliwych przebiegów procesów konsolidacji lub przekazywania szkół. W części trzeciej omawiamy zaś najistotniejsze skutki dokonanych w badanych gminach zmian. Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski płynące z badania.