[WYLOGUJ SIĘ]
Język angielski w gimnazjum - etap I

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Katarzyna Paczuska, Katarzyna Kutyłowska, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, dr Melanie Ellis, dr Magdalena Szpotowicz,

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Języków Obcych (ZDS/PJO)

opis lub streszczenie:

Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO) to badanie podłużne, obejmującetrzy lata nauki w gimnazjum. Jego głównym celem jest stworzenie szerokiego obrazu naukijęzyków obcych w szkołach gimnazjalnych bezpośrednio po wprowadzeniu nowej podstawy programowej.Zaplanowane na lata 2012–2014 badanie obejmuje około 4700 uczniów, 480 nauczycielii 120 dyrektorów szkół. Jest to pierwszy projekt badawczy dotyczący nauki języków obcych w gimnazjumprowadzony na tak dużą skalę.BUNJO uwzględnia wieloaspektową naturę nauki języka obcego. W badaniu zbierane są zatem informacjedotyczące środowiska i okoliczności, w których nauka języka obcego może mieć miejsce:oprócz lekcji i szkoły, także na temat rodziny i bezpośredniego otoczenia ucznia oraz różnych formspędzania wolnego czasu. Raport cząstkowy z pierwszego etapu badania BUNJO przedstawia wybranezagadnienia dotyczące kontekstu nauki języków obcych z perspektywy trzech grup respondentów:dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Dzięki temu Czytelnik uzyska informacje o organizacjinauki języków obcych w gimnazjach, nauczaniu języka angielskiego oraz doświadczeniach i opiniachuczniów o uczeniu się języków obcych na tym etapie edukacyjnym.Poniżej przedstawiono podstawowe wnioski z pierwszej części badania BUNJO zebrane wiosną2012 roku, które zostały szerzej omówione w niniejszym raporcie.