[WYLOGUJ SIĘ]
Dobre praktyki w nauczaniu historii

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Dobre praktyki w nauczaniu historii | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 (czerwiec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Jolanta Choińska-Mika, Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Aleksandra Oniszczuk, Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska,

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Historii (ZDS/PH)

opis lub streszczenie:

Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (In-Depth Interview dalej IDI). W pierwszej turze brało w nich udział 18 nauczycieli uczących historii w gimnazjach – uczestników pierwszego konkursu IBE Lekcja dobrej historii (2012). Z kolei w drugiej turze wywiadów badaną grupę stanowili nauczyciele wybrani na podstawie wyników drugiej edycji konkursu Lekcja dobrej historii (2013). W ramach konkursu wyłoniono 9 nauczycieli, zarówno uczących w gimnazjach, jak mi w szkołach ponadgimnazjalnych. 3 osoby zostały laureatami konkursu po raz drugi. W sumie przeprowadzono 27 rozmów.Głównymi celami badania były analiza dobrych praktyk w pracy dydaktycznej wybranej grupy nauczycieli historii, opracowanie definicji dobrych praktyk w nauczaniu historii, upowszechnienie przykładów tychże praktyk oraz wyznaczenie kierunków do dalszych badań tego zagadnienia. Wymierny efekt badania stanowią Kodeks dobrych praktyk, zawierający porady dla nauczycieli, dotyczące realizacji dobrych praktyk w nauczaniu historii w szkołach gimnazjalnych oraz Zasady upowszechniania dobrych praktyk, zbierające wskazówki dotyczące najlepszych metod popularyzacji ciekawych rozwiązań dydaktycznych.