[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Przemiany sieci szkolnych oraz oraz zarządzania siecią szkolną przez jednostki samorządu terytorialnego | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2014 (marzec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Jan Herczyński, Aneta Sobotka

jednostka: Zespół Analiz Sredniookresowych

opis lub streszczenie:

Raport opisuje zmiany w sieci szkół podstawowych dokonane w latach 2007–2012 przez gminy oraz pozostałe organy prowadzące. Przedmiotem analiz jest zamykanie i otwieranie szkół, zmiana organu prowadzącego szkoły, zmiana złożoności (filie, szkoły samodzielne, zespoły szkół) oraz zmiana stop-nia organizacji (prowadzone klasy w szkołach podstawowych).