[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Jerzy Janowicz Jacek, Lech Agnieszka Sułowska, Badanie zostało przygotowane przez Zespól Pracowni Matematyki IBE w składzie: Monika Czajkowska, Marzenna Grochowalska, Jerzy Janowicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Margaryta Orzechowska, Agnieszka Sułowska, Małgorzata Zambrowska

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

W badaniu DUMa wzięło udział 6275 szkół podstawowych z terenu całej Polski. W szkołach tych ze­staw zadań matematycznych rozwiązywało łącznie 181 482 uczniów klas V. Przytoczone liczebności odpowiadają 60,2% wszystkich szkół podstawowych oraz 55,2% wszystkich uczniów klas piątych (na podstawie danych z bazy SIO). Ponieważ, zgodnie z założeniami, udział szkół w badaniu był do­browolny, nie była to próba ani losowa, ani celowa, ale jej liczebność jest tak duża, że pozwala uznać wyniki uzyskane w badaniu za miarodajne dla całej populacji.

W rozwiązywanym przez uczniów zestawie znajdowało się 15 zadań. Wśród nich było 12 zadań za­mkniętych punktowanych w skali 0–1, dwa zadania otwarte punktowane w skali 0–2 i jedno za­danie otwarte punktowane w skali 0–4. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 20 punktów.

Okazało się, że za rozwiązanie całego zestawu uczniowie klasy piątej otrzymali średnio 35,3% możli­wych do zdobycia punktów – średni wynik ucznia wyniósł 7,1 punktu na 20 możliwych.