[WYLOGUJ SIĘ]
Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Ewaluacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła”

wydany: 2013 (sierpień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Białek, Jadwiga Fila, Paweł Penszko, Agnieszka Rybińska, Kamil Sijko, Piotr Zielonka

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie: