[WYLOGUJ SIĘ]
„Laboratorium myślenia”. Diagnoza umiejętności gimnazjalistów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 2011

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2012 (wrzesień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Irmina Buczek, Marcin Chrzanowski, dr Wojciech Grajkowski, Magdalena Grudniewska, dr Marcin Grynberg, Grzegorz Guziak, Jagna Hałaczek, Krzysztof Horodecki, Magdalena Kędziora, Bartosz Kondratek, Tomasz Nowacki, Dominik Nowakowski, dr Tomasz Opach, dr Elżbieta Barbara Ostrowska dr Artur Pokropek, Urszula Poziomek, Lidia Setti, prof.dr hab. Krzysztof Spalik, Martyna Studzińska, Piotr Walicki

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (ZDS/PPP)

opis lub streszczenie:

Raport podsumowuje wyniki z pierwszego cyklu badania przeprowadzonego na jesieni 2011 r. w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych. Pomiar obejmował umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów przyrodniczych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności rozumowania, w tym rozumowania naukowego. Ponieważ badanie jest powtarzane corocznie i zawiera zestaw tzw. zadań linkowych, realizacja kolejnych cykli badania umożliwi analizę zmian poziomu umiejętności kolejnych roczników uczniów w czasie.

Obecnie trwają prace związane z analizą wyników i przygotowaniem raportu z II etapu badania, przeprowadzonego w 2012 r.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badania realizacji podstawy programowej