[WYLOGUJ SIĘ]
Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych – sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Zrównanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2013 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF | do raportu dołączono: aneks 1

autorzy: Henryk Szaleniec, Magdalena Grudniewska, Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Artur Pokropek, Ewa Stożek, Mateusz Żółtak

jednostka: Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów (ZAOU)

opis lub streszczenie:

Badania zrównujące wyniki egzaminacyjne prowadzone przez IBE zaplanowane są na kilka lat i obejmują kolejno egzamin gimnazjalny, sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej i wybrane przedmioty na poziomie maturalnym. Przeprowadzone w 2012 roku badania dotyczyły głównie sprawdzianu i ich podstawowym celem było zrównanie wyników sprawdzianu przeprowadzonego w latach 2002-2011 oraz ich przedstawienie w skali standardowej o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15 zakotwiczonej do roku bazowego 2004.Ponadto kontynuowane były badania zrównujące wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej mające na celu poszerzenie zakresu porównywalnych między latami wyników zrównanych o rok 2011.W poszczególnych rozdziałach raportu przedstawiono główne ustalenia metodologiczne, wyniki zrównania sprawdzianu dla lat 2002-2011, rezultaty zrównania wyników egzaminu gimnazjalnego za okres 2002-2011 oraz analizy z wykorzystaniem już zrównanych wyników zarówno dla sprawdzianu, jak i dla egzaminu gimnazjalnego. Szczególną wartość przedstawiają obszerne aneksy zawierające zestawienia ilustrujące rezultaty przeprowadzonych badań oraz informacja na temat dostępu do porównywalnych pomiędzy latami wyników średnich dla szkół, województw, powiatów oraz gmin prezentowana na stronie http://pwe.ibe.edu.pl/.