[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów - historia i WOS (2011)

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Diagnoza Kompetencji Gimnazjastów | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2012 (luty) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy:

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Historii (ZDS/PH)

opis lub streszczenie:

Raport podsumowujący wyniki badania „Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów” w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, przeprowadzonego w listopadzie 2011 r. wśród uczniów trzecich klas gimnazjów. Badanie jest realizowane corocznie jesienią przy okazji diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów przygotowywanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne.

W raportach szczegółowo przeanalizowano wyniki oraz przedstawiono słabe i mocne strony umiejętności uczniów. Wyniki badania przedyskutowano z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu. Raporty, zawierające także psychometryczne właściwości zadań wykorzystanych w badaniu przekazano Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

Obecnie trwają prace związane z analizą wyników i przygotowaniem raportu z II etapu badania, tj. „Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów 2012”.

Raporty przyczyniające się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badania realizacji podstawy programowej