[WYLOGUJ SIĘ]
Wykorzystanie środków europejskich dla rozwoju współpracy między szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami – ewaluacja zakończonych projektów w ramach działania 9.2 PO KL: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwo zawodowego

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Inne

wydany: 2012 (grudzień) | niepubl., nagrany na CD/DVD | zobacz plik:

autorzy: Anna Kowalewska, Jacek Szut

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Raport z pierwszej, wstępnej części badania ewaluacyjnego zakończonych projektów w ramach działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Na podstawie wyników z tej fazy badania w 2013 r. zostanie przygotowane i zrealizowane badanie ewaluacyjne o charakterze jakościowym, które powinno dostarczyć pogłębionych informacji w ww. obszaru.