[WYLOGUJ SIĘ]
Wydatki i wybory edukacyjne gospodarstw domowych i ich uwarunkowania, 2012 r.

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Wydatki edukacyjne gospodarstw domowych i ich uwarunkowania | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2012 (kwiecień) | | zobacz plik:

autorzy:

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

Głównym celem badania pilotażowego była wstępna identyfikacja i ocena skali oraz struktury wydatków edukacyjnych gospodarstw domowych w kontekście ich sytuacji materialnej, cech demograficznych i statusu społecznego. Badanie miało również na celu opracowanie wstępnej kategoryzacji wydatków edukacyjnych.

Raport przyczyniający się do realizacji kamieni milowych projektu w obszarze: Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne