[WYLOGUJ SIĘ]
Raport z analizy kosztów edukacji na etapie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Wydatki edukacyjne gospodarstw domowych i ich uwarunkowania | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2011 (grudzień) | | zobacz plik:

autorzy: dr hab.Urszula Sztandar-Sztanderska, dr Agnieszka Kopańska, Małgorzata Kłobuszewska, Joanna Napierała, Magdalena Rokicka

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

Raport przedstawia wyniki analizy danych zastanych dotyczących wysokości i struktury nakładów publicznych i prywatnych w Polsce na edukację dzieci i młodzieży na różnych etapach kształcenia. Analizy posłużyły do przygotowania koncepcji badania nakładów na edukację, które ma umożliwić pozyskiwanie dokładniejszych danych, pozwalających na oszacowanie tych części nakładów na edukację, bez których wyjaśnienie mechanizmów decyzyjnych o wydatkowaniu środków na edukację, ich celowości i efektywności, nie jest możliwe.

Kamień milowy projektu: Upublicznienie w raporcie bilansu kosztów edukacji na etapie przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum (do końca szkoły gimnazjalnej)