[WYLOGUJ SIĘ]
Opracowanie koncepcji badania nakładów na edukację i przeprowadzenie analiz danych zastanych

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie Ekonomicznych uwarunkowań Celów i Kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER) | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2011 (lipiec) | | zobacz plik:

autorzy: Paweł Bukowski, Iwona Gmaj, Agnieszka Kopańska, Małgorzata Pawluk, Urszula Sztanderska, Katarzyna Wielguszewska

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

W raporcie przedstawiono ekonomiczny kontekstu regulacji prawnych, wpływających na kształtowanie się nakładów edukacyjnych, zidentyfikowano istniejące źródła informacji o nakładach na edukację i problemy wymagające dalszych badań. Przedstawione dane pozwolą na opracowanie i przeprowadzenie badań dotyczących kosztów edukacji na poszczególnych etapach edukacji .

Raport analityczny, przyczyniający się do realizacji wskaźnika produktu “Liczba projektów analitycznych i badawczych zrealizowanych w ramach Planu Działań” (Opracowanie koncepcji badania nakładów na edukację i przeprowadzenie analiz danych zastanych)