[WYLOGUJ SIĘ]
Status zawodowy nauczyciela. Analiza prawna

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Analiza regulacji prawnych zawodu nauczyciela w Polsce | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2012 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: dr Stanisław Sławiński

jednostka:

opis lub streszczenie:

W raporcie opisano i oceniono obowiązujące rozwiązania w zakresie statusu zawodowego nauczyciela. Najważniejsze cechy regulacji określających status zawodowy nauczyciela w Polsce zostały poddane analizie w ujęciu prawno porównawczym – na tle regulacji dotyczących innych zawodów oraz regulacji zawodu nauczycielskiego obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Raport zawiera także autorskie propozycje zmian w statusie zawodowym nauczycieli, a także ściśle z nimi związaną koncepcję nowego modelu zarządzania szkołą i placówką oświatową.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badań nad statusem nauczyciela