[WYLOGUJ SIĘ]
Optymalizacja sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia (2014 – 2015)

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Podstawa programowa i rozwój dydaktyk przedmiotowych w opiniach nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 | | zobacz plik: PDF

autorzy: Piotr Bordzoł, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Klaudia Jasik, Jacek Lech, Margo Orzechowska, Urszula Poziomek

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie: