[WYLOGUJ SIĘ]




Potrzeby nauczycieli szkół zawodowych w zakresie języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotów przyrodniczych

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Podstawa programowa i rozwój dydaktyk przedmiotowych w opiniach nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 | | zobacz plik: PDF

autorzy: Jolanta Choińska-Mika, Krzysztof Biedrzycki, Marcin Karpiński, Jakub Lorenc, Dominik Mytkowski, Wojciech Grajkowski, Barbara Ostrowska, Urszula Poziomek, Marcin Chrzanowski, Małgorzata Musialik

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (ZDS/PPP)

opis lub streszczenie: