[WYLOGUJ SIĘ]
Prognoza kapitału ludzkiego

rodzaj publikacji: , powstały w ramach badania postPIAAC | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2013 (grudzień) | | zobacz plik: PDF

autorzy: Maciej Lis, Jan Baran

jednostka: IBE

opis lub streszczenie: