[WYLOGUJ SIĘ]
Systemy oceniania w szkole – prawo i praktyka

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przez szkoły | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2011 | | zobacz plik: PDF

autorzy: Kamil Sijko, Andrzej Walczak, Dorota Wiszejko-Wierzbicka

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Raport przedstawia wyniki badania dotyczącego funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów oceniania, ich zróżnicowania oraz zalet i wad stosowanych w praktyce rozwiązań.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Ocenianie i ewaluacja w polskim systemie edukacji)