[WYLOGUJ SIĘ]
Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia | obszar: 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych

wydany: 2015 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Roman Dolata, Paweł Grygiel, Dorota M. Jankowska, Ewelina Jarnutowska, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Maciej Karwowski, Michał Modzelewski, Jolanta Pisarek

jednostka: Zespół Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia (SUEK)

opis lub streszczenie:

W ciągu ostatnich kilku dekad projekty badawcze dotyczące efektywności kształcenia wprowadzone zostały do programu poszukiwań naukowych wielu krajów. Dostarczają one wiedzy o wyznacznikach dobrego nauczania (Townsend, 2007; Hattie, 2009). Dzięki wynikom tego typu badań politycy oświatowi, ale przede wszystkim same szkoły, mogą trafniej formułować plany rozwojowe. Jednak odkryte prawidłowości dotyczą głównie USA i krajów Europy Zachodniej i nie mogą być bezrefleksyjnie przenoszone na polski grunt. Świadomość tego problemu skłoniła Instytut Badań Edukacyjnych do zaplanowania i zrealizowania wieloetapowego, podłużnego Badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK).

Podłużny charakter oznacza, że w kolejnych etapach badania śledzono losy edukacyjne tej samej grupy uczniów. Badanie zostało zrealizowane w 172 szkołach podstawowych (blisko 300 oddziałów klasowych) w całym kraju. W badaniu wzięło udział około 6000 uczniów, którzy jesienią 2010 roku rozpoczęli naukę w III klasie. Ich losy szkolne były śledzone w kolejnych etapach badania od 2010 do 2014 roku, czyli do progu gimnazjum.

Raport Szkolne pytania przedstawia główne wyniki tego badania.