[WYLOGUJ SIĘ]
Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych – badanie panelowe gospodarstw domowych | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2015 (październik) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak (red.), Dorota Holzer-Żelażewska, Anna Maliszewska, Mateusz Pawłowski

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

Raport przedstawia analizę zróżnicowania wojewódzkiego wybranych aspektów objętych badaniem panelowym Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych. Otrzymane wyniki wskazują na znaczące zróżnicowanie pomiędzy województwami we wszystkich analizowanych aspektach.

W raporcie przedstawiono kształtowanie się ścieżek edukacyjno-zawodowych oraz  ich zmiany między pokoleniami, opracowane na podstawie zebranych informacji o biografiach edukacyjnych oraz zawodowych respondentów badania. Kolejne tematy poruszone w raporcie dotyczą aktywności edukacyjnej Polaków: uczestnictwa dorosłych w edukacji pozaformalnej oraz dzieci w różnego typu zajęciach dodatkowych – uzyskane wyniki ponownie potwierdzają, że zarówno w przypadku aktywności edukacyjnej dorosłych, jak i dzieci, występują różnice regionalne. Obserwujemy również zróżnicowanie związane z deklarowanymi przyczynami braku aktywności edukacyjnej.

Pomimo rozprzestrzeniania się dostępu do internetu, także w obszarze korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obserwujemy znaczące rożnice pomiędzy województwami, dotyczące zarówno dostępu jak i korzystania z Internetu, jak i posiadania smartfonów. Zarówno dzieci do piętnastego roku życia jak i osoby w starszych grupach wieku najchętniej korzystają z TIK dla rozrywki, wykonując proste czynności, jak przeszukiwanie Internetu czy czytanie wiadomości. Złożone aktywności, np. udostępnianie treści czy programowanie, są zdecydowanie mniej popularne wśród użytkowników nowoczesnych technologii.

Analizując różne czynności wykonywane w ramach TIK, można wskazać województwa, w których odsetki osób aktywnych są relatywnie niskie niezależnie od typu aktywności, oraz województwa, które mają wysokie odsetki aktywnych w różnego rodzaju czynnościach związanych z TIK.

Ocena poziomu wykluczenia edukacyjnego i wykluczenia społecznego pokazuje również, że niski poziom wykształcenia, a także to, że osoby nie uczą się i nie pracują, skutkuje wzrostem wykluczenia dorosłych i dzieci w wyróżnionych obszarach. Skala wzrostu wykluczenia różni się znacząco pomiędzy województwami, w niektórych niskie wykształcenie dorosłych członków gospodarstw domowych skutkuje znacznym ograniczeniem dostępu dzieci nawet do dóbr podstawowych.

Raport kończą dwa rozdziały poświęcone aspektom finansowym: wydatkom prywatnym związanym z uczestnictwem dzieci w edukacji formalnej, jak również dochodom gospodarstw domowych. W obu tych obszarach również obserwujemy zróżnicowanie pomiędzy województwami.