[WYLOGUJ SIĘ]
Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym. Raport na podstawie fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia 2012 r.

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia | obszar: 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych

wydany: 2012 | | zobacz plik:

autorzy:

jednostka: Zespół Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia (SUEK)

opis lub streszczenie:

Raport prezentuje najważniejsze wyniki pierwszej, wstępnej fazy zaplanowanego na lata 2010-2015 programu badawczego Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia.

Badanie podłużne SUEK zrealizowane jest na ogólnopolskiej próbie 174 szkół podstawowych i obejmuje około 5500 dzieci uczących się w 300 oddziałach szkolnych. W badaniu biorą udział sami uczniowie oraz ich rodzice i nauczyciele. W pierwszej fazie badania SUEK uzyskano zmierzono osiągnięcia uczniów po pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) w zakresie czytania, świadomości językowej i umiejętności matematycznych. W badaniach uwzględniono także szereg czynników psychologicznych, rodzinnych i szkolnych, które są związane z osiągnięciami uczniów.

Uzyskane wyniki budują obraz funkcjonowania szkół na poziomie nauczania początkowego i stanowią swoisty bilans otwarcia dla zasadniczej, drugiej fazy badania, która obejmie II etap edukacyjny.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Upublicznienie w raporcie wyników badań podłużnych szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia