[WYLOGUJ SIĘ]
Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2015 (kwiecień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Gabriela Grotkowska, Urszula Sztanderska (red.)

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie: