[WYLOGUJ SIĘ]
Rekomendacje dla systemu edukacji 2010: Rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej, Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Uczenia się Przez Całe Życie, dotyczące projektu dokumentu wiodącego w Perspektywie Uczenia się Przez Całe Życie

rodzaj publikacji: rekomendacja

wydany: 2010 (grudzień) | | zobacz plik:

autorzy:

jednostka: IBE

opis lub streszczenie: