[WYLOGUJ SIĘ]
Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej

rodzaj publikacji: simple-backdoor.php, powstały w ramach badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2015 (wrzesień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Krzysztof Biedrzycki, Piotr Bordzoł, Agata Hącia, Wioletta Kozak, Błażej Przybylski, Ewelina Strawa, Iwona Wróbel

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych

opis lub streszczenie:

Głównym celem prowadzonego w latach 2012–2014 badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej była diagnoza stanu nauczania języka polskiego na III etapie edukacyjnym. Punkt odniesienia stanowiła nowa podstawa programowa1. Badanie obejmowało również opis środowiska szkolnego i pozaszkolnego, które może mieć wpływ na dydaktykę oraz osiągane przez uczniów wyniki. Postawiona diagnoza stała się punktem wyjścia do działań mających na celu poprawę stanu nauczania.