[WYLOGUJ SIĘ]
Inne niż raporty publikacje IBE powstałe w ramach projektu Entuzjaści Edukacji


1. Publikacje naukowe

artykuły naukowe

1 Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej, zalecenia dla systemu egzaminacyjnego Edukacja 2012/2, ss. 93-117 opublikowane: tutaj Joanna Dobkowska, Agata Hącia ZIP
2 Lekcja języka angielskiego z perspektywy uczniów klas trzecich gimnazjów Edukacja 2012/3, ss. 87-104 opublikowane: tutaj Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Katarzyna Kutyłowska, Filip Kulon, Katarzyna Paczuska, Ludmiła Rycielska, Magdalena Szpotowicz PDF
3 Ocenianie rozprawki egzaminacyjnej, czyli od klucza do skali Edukacja 2012/3, ss. 63-74 opublikowane: tutaj Adam Brożek, Joanna Dobkowska PDF
4 Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności Edukacja 2012/3, ss. 31-45 opublikowane: tutaj Wojciech Grajkowski, Barbara Ostrowska PDF
5 Jak sprawdzane jest myślenie chronologiczne? Edukacja 2012/3, ss. 46-62 opublikowane: tutaj Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Aleksandra Oniszczuk, Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska PDF
6 Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki Edukacja 2012/3, ss. 75-86 opublikowane: tutaj Agnieszka Sułowska, Marcin Karpiński PDF
7 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali Edukacja 2012/3, ss. 9-30 opublikowane: tutaj Henryk Szaleniec, Magdalena Grudniewska, Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Artur Pokropek PDF
8 Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego Edukacja 2012/4, ss. 5-21 opublikowane: tutaj Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub, Natalia Ożadowicz PDF
9 Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania Edukacja 2012/4, ss. 52-71 opublikowane: tutaj Artur Pokropek, Bartosz Kondratek, PDF
10 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia ISCED: wzorzec z Sevrès czy wymysł Szatana? Edukacja 2012/4, ss. 100-119 opublikowane: tutaj Zbigniew Sawiński PDF
11 Chemia bez eksperymentów? 2013/4, ss. 45-51 opublikowane: tutaj Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Marcin Chrzanowski PDF

working papers

12 Jak mierzyć nierówności w dostępie do wykształcenia? Analizy IBE 2011/1, ss. 1-1 opublikowane: tutaj dr hab. Zbigniew Sawiński PDF
13 Nauczyciele a osiągnięcia szkół (na podstawie danych TALIS i wyników egzaminu gimnazjalnego) Analizy IBE 2011/2 opublikowane: tutaj Rafał Piwowarski PDF
14 Aspiracje edukacyjne rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej (raport z badań pilotażowych) Analizy IBE 2012/4 opublikowane: tutaj Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak PDF
15 Gminy wobec wyzwań oświatowych - przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji Analizy IBE 2012/5 opublikowane: tutaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ireneusz Bochno i inni PDF
16 Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców Analizy IBE 2013/1 opublikowane: tutaj Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski PDF
17 Agresja i przemoc szkolna - raport o stanie badań Analizy IBE 2014/1 opublikowane: tutaj Agata Komendant-Brodowska PDF
18 Opis metodologii badawczej. Tworzenie kapitału ludzkiego z perspektywy gospodarstw domowych Analizy IBE 2014/3 opublikowane: tutaj Irena E. Kotowska, Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska PDF
19 Konformizm i samokierowanie jako wartości wychowawcze rodziców Analizy IBE 2014/4 opublikowane: tutaj Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski PDF
20 Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją Analizy IBE 2015/1 opublikowane: tutaj Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski PDF
21 Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych Analizy IBE 2015/2 opublikowane: tutaj Tomasz Kuszewski, Tomasz Szapiro, Przemysław Szufel PDF
22 Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty Analizy IBE 2015/3 opublikowane: tutaj Paweł Penszko, Piotr Zielonka PDF
23 Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych w perspektywie teorii racjonalnego wyboru. Koncepcja teoretyczno-metodologiczna Analizy IBE 2015/4 opublikowane: tutaj Agata Komendant-Brodowska, Anna Baczko-Dombi PDF
24 Early entry – early exit? Education’s impact on being active in the labour market of Poles 50+ Analizy IBE 2015/5 opublikowane: tutaj Anna Ruzik-Sierdzińska Jolanta Perek-Białas PDF
25 Raport metodologiczny – badanie „Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy” Analizy IBE 2015/6 opublikowane: tutaj PDF
26 Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego Analizy IBE 2015/7 opublikowane: tutaj Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Przewłocka PDF
27 Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań Analizy IBE 2015/8 opublikowane: tutaj Jadwiga Przewłocka PDF
28 Elementy edukacji środowiskowej w podręcznikach do nauczania chemii dla III etapu edukacyjnego Analizy IBE 2015/9 dr Małgorzata Musialik, dr Bożena Karawajczyk, dr Marcin M. Chrzanowski, Irmina Buczek PDF
29 Reformy edukacji wyższej w Republice Czeskiej w obszarze finansowania szkół wyższych Analizy IBE 2015/10 opublikowane: tutaj prof. zw. dr hab. Marek Kwiek PDF
30 Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych Analizy IBE 2015/11 opublikowane: tutaj dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG PDF
31 Reformy edukacji wyższej we Francji w obszarze finansowania szkół wyższych Analizy IBE 2015/12 opublikowane: tutaj dr Paweł Modrzyński, prof. zw. Marek Kwiek PDF

monografie

32 Koszty edukacji od przedszkola do gimnazjum 2013 opublikowane: tutaj Małgorzata Kłobuszewska Agnieszka Kopańska Joanna Napierała Magdalena Rokicka Urszula Sztanderska PDF
33 Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 1. 2014 opublikowane: tutaj Roman Dolata (red.), dr Dorota Campfield, dr hab. Roman Dolata, Anna Hawrot, Kamila Hernik, Ewelina Jarnutowska, Aleksandra Jasińska-Maciążek, dr Radosław Kaczan, Karolina Malinowska, Michał Modzelewski, Michał Maluchnik, Jolanta Pisarek, Ludmiła Rycielska, dr Piotr Rycielski, Kamil Sijko, dr Magdalena Szpotowicz PDF
34 Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym. Tom 2 2014 opublikowane: tutaj Roman Dolata (red.), dr Dorota Campfield, dr hab. Roman Dolata, Anna Hawrot, Kamila Hernik, Ewelina Jarnutowska, Aleksandra Jasińska-Maciążek, dr Radosław Kaczan, Karolina Malinowska, Michał Modzelewski, Michał Maluchnik, Jolanta Pisarek, Ludmiła Rycielska, dr Piotr Rycielski, Kamil Sijko, dr Magdalena Szpotowicz PDF
35 Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej 2014 Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka PDF
36 Porównywalne wyniki egzaminacyjne 2015 opublikowane: tutaj Henryk Szaleniec, Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Artur Pokropek, Paulina Skórska, Karolina Świst, Tymoteusz Wołodźko, Mateusz Żółtak PDF
37 Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych 2015 opublikowane: tutaj Artur Pokropek (red.), Dorota M. Jankowska, Magdalena Grudniewska, Paweł Grygiel, Anna Hawrot, Grzegorz Humenny, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Maciej Karwowski, Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Michał Modzelewski, Artur Pokropek, Paulina Skórska, Adam Sobolewski, Jacek Stanaszek, Henryk Szaleniec, Karolina Świst, Piotr Świtaj, Tymoteusz Wołodźko, Mateusz Żółtak, Tomasz Żółtak PDF
38 Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI 2015 Roman Dolata, Paweł Grygiel, Dorota M. Jankowska, Ewelina Jarnutowska, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Maciej Karwowski, Michał Modzelewski, Jolanta Pisarek PDF
39 Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK): SŁOWA I GESTY SŁOWA I ZDANIA. Podręcznik 2015 Magdalena Smoczyńska, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman, Krzysztof Bulkowski, Magdalena Kochańska PDF

plakaty naukowe

40 Bateria testów czytania IBE 2015 opublikowane: tutaj Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Maria Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak. PDF
41 Bateria testów fonologicznych IBE 2015 opublikowane: tutaj Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Maria Bogdanowicz. PDF
42 Bateria testów pisania IBE 2015 opublikowane: tutaj Elżbieta Awramiuk, Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Maria Bogdanowicz. PDF
43 „Spotkanie światów” rodziny i szkoły wg Basila Bernsteina Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Sześciolatek 2014/1 dr Joanna Matejczuk i Joanna Jędryka PDF
44 Dzieci 6-letnie w szkole. Dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie? Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Sześciolatek 2014/2 dr Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik, Małgorzata Rękosiewicz PDF
45 Dojrzałość szkolna 6-latka, czyli o tym, kto przychodzi do pierwszej klasy Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Sześciolatek 2014/3 Aleksandra Ratajczyk PDF
46 Gotowość szkolna jako efekt interakcji Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/4 dr Magdalena Czub, Mateusz Wiliński PDF
47 Interakcyjna diagnoza gotowości szkolnej dziecka: kategorie zbierania, porządkowania i analizy informacji Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/5 prof. dr hab. Anna I. Brzezińska PDF

2. Publikacje metodyczne i informacyjne

książki

48 Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych 0 opublikowane: tutaj Elżbieta Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik, Wojciech Grajkowski, Irmina Buczek, Marcin Chrzanowski, Małgorzata Musialik, Joanna Borgensztajn, Krzysztof Horodecki, Maciej Wiśniewski, Jagna Hałaczek, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, Maria Figa, Maciej Trzebiński PDF
49 Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce 2011 opublikowane: tutaj Krzysztof Piech PDF
50 Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku 
od 1,5 do 5,5 lat - opracowanie 2014 opublikowane: tutaj Magdalena Czub Konrad Piotrowski PDF
51 Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2015 opublikowane: tutaj Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska PDF
52 EduMod: Model symulacyjno-prognostyczny polskiej gospodarki uwzględniający zjawiska związane z kapitałem ludzkim. Podręcznik użytkownika 2015 opublikowane: tutaj Michał Ramsza, Paweł Kowal, Maciej Lis PDF
53 Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa 2015 opublikowane: tutaj Magdalena Czub Joanna Matejczuk PDF
54 Jak rozwijać umiejętności historyczne w gimnazjum? 2015 Klaudia Jasik, Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Jacek Staniszewski PDF
55 Język i komunikacja. Skala obserwacyjna dla nauczycieli. Podręcznik 2015 Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska PDF
56 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela - Wczesne dzieciństwo (0-2/3 lata) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 2015 opublikowane: tutaj ZIP
57 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela - Wiek przedszkolny (2/3-5/6 lat) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 2015 opublikowane: tutaj ZIP
58 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela - Wczesny wiek szkolny (5/6-8/9 lat) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 2015 opublikowane: tutaj ZIP
59 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela - Środkowy wiek szkolny (8/9-11/12 lat) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 2015 opublikowane: tutaj ZIP
60 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela - Wczesna faza dorastania (11/12-14/15 lat) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 2015 opublikowane: tutaj ZIP
61 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela - Późna faza dorastania (14/15-19/20 lat) Niezbędnik Dobrego Nauczyciela 2015 opublikowane: tutaj ZIP

broszury

62 Non-Formal Science Education Supports Polish Schools 0 opublikowane: tutaj PDF
63 Time And Working Conditions of Teachers - brochure 0 opublikowane: tutaj PDF
64 Przyrodnicza edukacja pozaformalna wspiera szkoły w Polsce 0 opublikowane: tutaj Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska PDF
65 Edukacja przyrodnicza w Polsce – doskonalimy to, co dobre. 0 opublikowane: tutaj Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska PDF
66 Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli 2011 opublikowane: tutaj PDF
67 Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty 2012 opublikowane: tutaj PDF
68 Adult skills in Poland – results of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 2013 opublikowane: tutaj PDF
69 Dziecko przedszkolne 2013 opublikowane: tutaj Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Radosław Kaczan PDF
70 Małe dziecko (2.–3. rok życia) Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? 2013 opublikowane: tutaj Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Konrad Piotrowski PDF
71 Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? - broszura 2014 opublikowane: tutaj Katarzyna M. BogdanowiczGrażyna Krasowicz-KupisDorota KwiatkowskaKatarzyna WiejakAlicja Weremiuk PDF
72 Co wiemy o sześciolatkach w szkole na podstawie badań? 2014 opublikowane: tutaj Radosław Kaczan, Piotr Rycielski PDF
73 Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013 2014 opublikowane: tutaj Krzysztof Biedrzycki, Justyna Jasiewicz, Radosław Kaczan, Tomasz Piechociński, Ludmiła Rycielska 1 dr Piotr Rycielski 1 Kamil Sijko 1 prof. Maciej M. Sysło 4 PDF
74 Mowa dziecka i jak rodzice mogą wspierać jej rozwój? 2014 opublikowane: tutaj Ewa Haman, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, Magdalena Smoczyńska PDF
75 SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli - broszura 2014 opublikowane: tutaj Ewa Czaplewska, Magdalena Kochańska, Agnieszka Maryniak, Ewa Haman, Magdalena Smoczyńska PDF
76 Matematyka od nowa 2015 opublikowane: tutaj PDF
77 Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną 2015 opublikowane: tutaj Kamila Hernik Karolina Malinowska PDF
78 The school of independent thinking 2015 Kinga Białek, Krzysztof Biedrzycki, Adam Brożek, Monika Czajkowska,Joanna Dobkowska, Wioleta Dobosz, Magdalena Grudniewska, Alina Stanaszek, Iwona Wróbel, Małgorzata Zambrowska PDF
79 Znaczenie edukacji przedszkolnej Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/1 opublikowane: tutaj prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Magdalena Czub, dr Radosław Kaczan, dr Piotr Rycielski PDF
80 Sześciolatek w szkole. Co może zrobić szkoła? Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/2 opublikowane: tutaj prof. dr hab. Anna I. Brzezińska PDF
81 Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice? Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/3 opublikowane: tutaj prof. dr hab. Anna I. Brzezińska PDF
82 Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel? Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/4 opublikowane: tutaj prof. dr hab. Anna I. Brzezińska PDF
83 Sześciolatek w szkole. Co możemy zrobić wszyscy razem? Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/5 opublikowane: tutaj prof. dr hab. Anna I. Brzezińska PDF
84 Znajomość języków obcych wśród 15-latków Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/6 opublikowane: tutaj A. Gajewska-Dyszkiewicz, M. Grudniewska, F. Kulon, K. Kutyłowska, K. Paczuska, L. Rycielska, dr M. Szpotowicz PDF
85 Sześciolatek w szkole. Jak uczą się dzieci? Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/7 opublikowane: tutaj prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Joanna Matejczuk PDF
86 Sześciolatek w szkole. Jak rozwija się jego mózg Biblioteka Entuzjastów Edukacji 2013/8 prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Magdalena Czub, dr Tomasz Czub PDF
87 Diagnoza gotowości szkolnej w ujęciu interakcyjnym Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/7 dr Magdalena Czub, Mateusz Wiliński PDF
88 Opiniowanie w sprawie gotowości szkolnej dzieci Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/8 Mateusz Wiliński, Piotr Wiliński PDF
89 Przygotowanie szkół na przyjęcie uczniów klas I: współpraca poradni psych.-ped. i szkół podstawowych Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/9 Piotr Wiliński, prof. dr hab. Anna I. Brzezińska PDF

ulotki informacyjne

90 Baza Dobrych Praktyk 2015 opublikowane: tutaj PDF
91 Niezbędnik Dobrego Nauczyciela – ulotka informacyjna Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2014/6 prof. dr hab. Anna I. Brzezińska (red.) i in. PDF

3. Inne materiały

prezentacje

92 WNIOSKI Z WYWIADÓW RODZINNYCH 2013 opublikowane: tutaj PDF
93 WNIOSKI Z BADANIA FGI DYREKTORÓW SZKÓŁ I ZESPOŁÓW SZKÓŁ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 2013 opublikowane: tutaj PDF
94 WNIOSKI Z BADANIA FGI NAUCZYCIELI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 2013 opublikowane: tutaj PDF

poradniki

95 Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów 0 opublikowane: tutaj Kamila Hernik Karolina Malinowska PDF
96 Jak przygotować i napisać interpretację? Poradnik 2014 opublikowane: tutaj Krzysztof Biedrzycki PDF
97 Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik 2014 opublikowane: tutaj Witold Bobiński, Adam Brożek, Wioletta Kozak PDF
98 Jak napisać dobre streszczenie? Poradnik dla ucznia (i nauczyciela) 2014 opublikowane: tutaj Iwona Wróbel PDF
99 Przedmioty przyrodnicze poza szkołą - poradnik 2014 opublikowane: tutaj Urszula Poziomek dr Elżbieta Barbara Ostrowska PDF
100 Jak nauczyciel może wspomagać rozwój dzieci z zaburzeniami językowymi i ryzykiem zaburzenia uczenia się? Wybrane zagadnienia. Poradnik dla nauczycieli oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz I klasy 2015 opublikowane: tutaj Grażyna Krasowicz-Kupis, Magdalena Kochańska, Katarzyna Maria Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak, Dorota Campfield, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman PDF
101 Jak wprowadzić eksperyment naukowy na lekcje chemii w gimnazjum? Mini-poradnik 2014/4, ss. 80-83 opublikowane: tutaj Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska, Marcin Chrzanowski

strony internetowe

102 Baza Dobrych Praktyk 0 opublikowane: tutaj
103 Przyroda w liceach i technikach 2013 opublikowane: tutaj
104 Poradnik Wiedzy o Dziecku i Nastolatku 2015 opublikowane: tutaj
105 Pracownia Testów 2015 opublikowane: tutaj

artykuły informacyjne

106 Czy bać się przyrody? 2013/1, ss. 58-61 opublikowane: tutaj Urszula Poziomek PDF
107 Angielskie narzędzia dydaktyczne. Refleksje z wizyty studyjnej 2013/2, ss. 60-61 opublikowane: tutaj Urszula Poziomek PDF

materiały dydaktyczne

108 Łańcuchy i sieci pokarmowe na polu – zajęcia z biologii 2013/2, ss. 62-68 opublikowane: tutaj Urszula Poziomek PDF
109 „Zielona jajecznica”. Propozycja eksperymentu na lekcję chemii w gimnazjum 2014/4, ss. 84-86 opublikowane: tutaj Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska, Marcin Chrzanowski PDF
110 Flashcards for Organic Chemistry – Stimulating recall 2015/1, ss. 64-68 opublikowane: tutaj Irmina Buczek, Marcin Chrzanowski, Małgorzata Musialik, Beata N. Gawrońska, Michał Zarzycki PDF

koty php

111 Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku. Uczeń szkół ponadgimnazjalnych 0 opublikowane: tutaj PDF