WOLNE MIEJSCE NA SZKOLENIE TRJ 2.04.2022 r.

Zwolniło się 1 miejsce na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dn. 2.04, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl.

Czytaj więcej

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Szanowni Państwo, w sprawie szkoleń Pracowni testów prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@ibe.edu.pl. 

Jest to najszybsza i skuteczna forma komunikacji z nami. Z powodu pandemii i remontu budynku pracujemy głównie zdalnie.

Z pozdrowieniami

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

BRAK MIEJSC na szkolenie TRJ w dn. 19.06.2021 r.

Szanowni Państwo, mamy awarię systemu, która pozwala w niektórych przeglądarkach zapisać sie na szkolenie TRJ w dn. 19.06 (z linku wysłanego mailem). Ale od 10.05 od godz. 16.00 nie ma już miejsc na to szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy. Naprawimy awarię najszybciej jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej

Zapisy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, planowane w dn. 21-22 listopada 2019 r. w LEGNICY

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, które planowane jest w dn. 21-22 listopada 2019 r. w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w LEGNICY (ul. Chrobrego 13).

Zapisy i informacje:

http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=szkolenia&id=83

Czytaj więcej

zobacz wszystkieProwadzący

dr Katarzyna Wiejak

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie oraz Zakładzie Psychologii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie diagnozy  psychologicznej,  głównie funkcjonowania poznawczego oraz kompetencji językowej metaforycznej. Najważniejsze publikacje to Poznawcze aspekty interpretacji przysłów (2011), Skala Inteligencji D. Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej (2006 - z Grażyną Krasowicz-Kupis) oraz Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2014 - z Grażyną Krasowicz-Kupis i Katarzyną Gruszczyńską). Członek zespołu działającego przy Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, opracowującego “Standardy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”. Współautorka Baterii Testów Fonologicznych IBE, Baterii Testów Czytania IBE oraz Baterii Testów Pisania IBE a także Skali Prognoz Edukacyjnych IBE.

dr Dominika Walczak

Doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących warunków pracy nauczycieli, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji.

prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Psycholog i logopeda. Od lat zajmuje się rozwojem umiejętności czytania i jej zaburzeniami, zwłaszcza dysleksją rozwojową,  w powiązaniu z rozwojem i zaburzeniami języka a także diagnozą psychologiczną, zwłaszcza funkcji poznawczych. Autorka i współautorka wielu narzędzi diagnostycznych, m.in. Zetotestu, Testów czytania dla 6-latków, Baterii Dysleksja 3 i Dysleksja 5 Pracowni Testów Psychologicznych PTP i wielu innych. Najważniejsze książki  to Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu dzieci 6-9 letnich (1999), Rozwój świadomości językowej dziecka –teoria i praktyka (2004), Skala Inteligencji D. Wechslera WISC-R w praktyce psychologicznej (2006 - z Katarzyną Wiejak), Psychologia dysleksji (2008), SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego (2012) a także Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka (2014 - z Katarzyna Wiejak i Katarzyną Gruszczyńską). Członek zespołu działającego przy Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, opracowującego “Standardy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”. Kieruje Zakładem Psychologii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Zakładem Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii UMCS. Autorka (wraz z zespołem) Baterii Testów Fonologicznych IBE, Baterii Testów Czytania IBE oraz Baterii Testów Pisania IBE a także Skali Prognoz Edukacyjnych IBE.

dr Magdalena Kochańska

Psycholog, pedagog i językoznawca. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowca akademicki i współpracownik ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli, specjalistów szkolnych i poradnianych. Ekspert w obszarze rozwoju językowego dzieci i zaburzeń w tym zakresie. Autorka narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów (w tym współautorstwo Testu Rozwoju Językowego TRJ), poradników dla rodziców i nauczycieli, a także certyfikowany trener metody responsywnej komunikacji wspierającej rozwój językowy dziecka: Learning Language and Loving It Hanen Centre.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl