KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Szanowni Państwo, w sprawie szkoleń Pracowni testów prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@ibe.edu.pl. 

Jest to najszybsza i skuteczna forma komunikacji z nami. Z powodu pandemii i remontu budynku pracujemy głównie zdalnie.

Z pozdrowieniami

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

BRAK MIEJSC na szkolenie TRJ w dn. 19.06.2021 r.

Szanowni Państwo, mamy awarię systemu, która pozwala w niektórych przeglądarkach zapisać sie na szkolenie TRJ w dn. 19.06 (z linku wysłanego mailem). Ale od 10.05 od godz. 16.00 nie ma już miejsc na to szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy. Naprawimy awarię najszybciej jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej

Zapisy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, planowane w dn. 21-22 listopada 2019 r. w LEGNICY

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, które planowane jest w dn. 21-22 listopada 2019 r. w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w LEGNICY (ul. Chrobrego 13).

Zapisy i informacje:

http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=szkolenia&id=83

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 5.10.2019 r. zostały zamknięte. Przyjmujemy chętnych na listę rezerwową.

Szanowni Państwo,

informujemy, że lista na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dn. 5.10.2019 r. została zamknięta z powodu kompletu uczestników. Przyjmujemy zgłoszenia mailowe (szkolenia@ibe.edu.pl) na listę rezerwową - miejsce dostępne w wypadku rezygnacji króregoś z uczestników wg kolejności zgłoszeń na listę rezerwową.

Zapraszamy!

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

Zwolniło się miejsce na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 6.07.2019 r. Zachęcamy do skorzystania!

Informujemy, że zwolniło sie miejsce na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w dniu 6.07.2019 r. Zachęcamy do skorzystania. Kolejne, ostatnie w tym roku szkolenie, odbędzie sie dopiero na jesieni.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Test Rozwoju JęzykowegoTRJ

Autorzy: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska

Autorzy podręcznika: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, Marta Morstin

Grupa wiekowa: 4;0-8;11 lat

Procedura:

 • badanie indywidualne,
 • łącznie trwa około 40 minut,
 • podtesty nie są ograniczone czasowo,
 • stała kolejność podtestów,
 • zadaniem dziecka jest wskazywanie obrazków odpowiadających prezentowanym ustnie przez osobę badającą słowom lub zdaniom, nazywanie obrazków, powtarzanie lub dokańczanie zdań oraz odpowiadanie na pytania sprawdzające rozumienie wcześniej usłyszanego tekstu.Użytkownicy testu: psychologowie i logopedzi (po opanowaniu techniki badania, opisanej w podręczniku), zalecany udział w szkoleniu.Opis:
 • wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci,
 • łącznie 6 podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów, konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów, oraz rozumienie dłuższych tekstów,
 • 4 podtesty to zadania obrazkowe (wymagające wyboru lub nazwania obrazka), 2 zawierają wyłącznie bodźce językowe (zdania do powtórzenia lub teksty, których rozumienie jest sprawdzane po przeczytaniu ich dziecku przez osobę badającą),
 • w 5 podtestach pozycje są ułożone w kolejności losowej (przemieszane łatwe i trudniejsze), w podteście dotyczącym rozumienia tekstów, teksty są dobierane ze względu na wiek dziecka i poziom wykonania poprzednich etapów zadania, co jest oceniane na bieżąco.Zastosowanie:
 • do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji mowy w odniesieniu do rówieśników,
 • do diagnozy zaburzeń językowych, w tym specyficznego zaburzenia językowego (SLI),
 • w przypadku stwierdzenia rozwoju nietypowego, pozwala na sprawdzenie w jakim stopniu umiejętności językowe dziecka odbiegają od przeciętnych.Materiały:
 • do prezentacji dziecku: 4 zeszyty z planszami obrazkowymi, lista zdań do powtarzania oraz zestaw tekstów do słuchania (prezentowane dziecku ustnie przez osobę badającą).
 • dla osoby badającej: podręcznik, zestaw skróconych instrukcji pomocnych w trakcie przeprowadzania badania, zeszyt arkuszy odpowiedzi.

Wymagania sprzętowe:

zalecany dyktafon lub inny sprzęt nagrywający do nagrywania odpowiedzi dziecka.

Udostępnienie:

W ramach projektu unijnego Test Rozwoju Językowego został rozesłany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015. Aktualnie dostępny wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl