KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Szanowni Państwo, w sprawie szkoleń Pracowni testów prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@ibe.edu.pl. 

Jest to najszybsza i skuteczna forma komunikacji z nami. Z powodu pandemii i remontu budynku pracujemy głównie zdalnie.

Z pozdrowieniami

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

BRAK MIEJSC na szkolenie TRJ w dn. 19.06.2021 r.

Szanowni Państwo, mamy awarię systemu, która pozwala w niektórych przeglądarkach zapisać sie na szkolenie TRJ w dn. 19.06 (z linku wysłanego mailem). Ale od 10.05 od godz. 16.00 nie ma już miejsc na to szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy. Naprawimy awarię najszybciej jak to będzie możliwe.

Czytaj więcej

Zapisy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, planowane w dn. 21-22 listopada 2019 r. w LEGNICY

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, które planowane jest w dn. 21-22 listopada 2019 r. w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w LEGNICY (ul. Chrobrego 13).

Zapisy i informacje:

http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=szkolenia&id=83

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 5.10.2019 r. zostały zamknięte. Przyjmujemy chętnych na listę rezerwową.

Szanowni Państwo,

informujemy, że lista na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dn. 5.10.2019 r. została zamknięta z powodu kompletu uczestników. Przyjmujemy zgłoszenia mailowe (szkolenia@ibe.edu.pl) na listę rezerwową - miejsce dostępne w wypadku rezygnacji króregoś z uczestników wg kolejności zgłoszeń na listę rezerwową.

Zapraszamy!

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

Zwolniło się miejsce na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 6.07.2019 r. Zachęcamy do skorzystania!

Informujemy, że zwolniło sie miejsce na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w dniu 6.07.2019 r. Zachęcamy do skorzystania. Kolejne, ostatnie w tym roku szkolenie, odbędzie sie dopiero na jesieni.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Bateria Testów Pisania BTP IBE

Autorzy: Elżbieta Awramiuk , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Bogdanowicz

Autor/autorzy podręcznika: Elżbieta Awramiuk , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Bogdanowicz

Grupa wiekowa: uczniowie rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego, uczniowie klasy I

Procedura:
- badanie indywidualne
- badanie poszczególnymi testami baterii  trwa od 3 do 20 minut, całe badanie baterią trwa maksymalnie do 40 minut (klasa I)
- badanie testami pisania nie jest ograniczone czasowo
- bateria może być stosowana w całości, ale także jest możliwość wykorzystywania i interpretacji  pojedynczych testów

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych

Opis:
-    w pełni wystandaryzowane i znormalizowane, kompleksowe narzędzie do diagnozy czynności pisania (w aspekcie poprawności)
-    bateria:

  • składa się z 6 testów:

Napisy – dziecko wskazuje układ liter bardziej prawdopodobny w języku polskim (świadomość grafotaktyczna, kluczowa dla opanowania pisma)
Wyrazy – układanie – budowanie prostych wyrazów z ruchomego alfabetu
Wyrazy – pisanie 1 – pisanie ze słuchu prostych wyrazów
Wyrazy – uzupełnianie – pisanie wyrazów z  trudnością ortograficzną powiązaną z fleksją
Wyrazy – pisanie 2 –pisanie ze słuchu
Tekst – dyktando „Rybka Lena”.

  • obejmuje róznorodne sprawności  – od najprostszych – świadomość grafotaktyczna czy ukłądanie prostych wyrazów z liter, po złożone – jak świadomośc morfologiczna w pisaniau czy zapisywanie tekstu ze słuchu
  • wykorzystuje materiał o różnym stopniu zgodności wymowy z pisownią
  • zróżnicowane zadania – wskazywanie właściwej odpowiedzi, samodzielne układanie wyrazów, samodzielne pisanie wyrazów i tekstu ze słuchu, uzupełnianie luk w zdaniach

-    wszystkie testy baterii prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności

-    normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach półrocznych) uczniów oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klasy I

Zastosowanie:
-    do oceny poprawności pisania dzieci na róznym poziomie rozwoju tych umiejętności
-    w diagnozie gotowości szkolnej
-    w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej czy izolowanych zaburzen pisania (dysortografii)

Materiały:
do prezentacji dziecku:
- zeszyt testowy w formie kołonotatnika Test Napisy
- ruchomy alfabet zestaw 14 pojedynczych obrazków do testu Wyrazy -układanie
- plansza testowa dla dziecka „Kot” (test Wyrazy – uzupełnianie)
- arkusze badania do testów Wyrazy – układanie, Wyrazy – pisanie 1, Wyrazy – pisanie 2, Wyrazy –uzupełnianie oraz Tekst – dyktando „Rybka Lena”

dla osoby badającej: instrukcja i arkusze odpowiedzi do każdego testu

Wymagania sprzętowe: nie dotyczy

Udostępnienie: W ramach projektu unijnego Bateria Testów Pisania została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Aktualnie dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl