Zapisy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, planowane w dn. 21-22 listopada 2019 r. w LEGNICY

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego i Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE, które planowane jest w dn. 21-22 listopada 2019 r. w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w LEGNICY (ul. Chrobrego 13).

Zapisy i informacje:

http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=szkolenia&id=83

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 5.10.2019 r. zostały zamknięte. Przyjmujemy chętnych na listę rezerwową.

Szanowni Państwo,

informujemy, że lista na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dn. 5.10.2019 r. została zamknięta z powodu kompletu uczestników. Przyjmujemy zgłoszenia mailowe (szkolenia@ibe.edu.pl) na listę rezerwową - miejsce dostępne w wypadku rezygnacji króregoś z uczestników wg kolejności zgłoszeń na listę rezerwową.

Zapraszamy!

Zespół PT IBE

Czytaj więcej

Zwolniło się miejsce na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 6.07.2019 r. Zachęcamy do skorzystania!

Informujemy, że zwolniło sie miejsce na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w dniu 6.07.2019 r. Zachęcamy do skorzystania. Kolejne, ostatnie w tym roku szkolenie, odbędzie sie dopiero na jesieni.

Czytaj więcej

SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

zobacz wszystkieSzkolenia

Wybierz rodzaj szkoleń, by zobaczyć te, na które można się obecnie zapisać:

Zobacz pełną ofertę szkoleń

Zobacz informację o szkoleniach wyjazdowych i dedykowanych


Pracownia testów IBE oferuje szeroką gamę szkoleń rozwijających kompetencje specjalistów zajmujących się edukacją.

Pierwszą grupę stanowią szkolenia przygotowujące specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów, do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi opracowanymi przez Instytut Badań Edukacyjnych. Są to specjalistyczne testy przeznaczone do diagnozy psychologicznych podstaw czytania i pisania oraz ich zaburzeń, rozwoju językowego oraz wybranych funkcji poznawczych u dzieci (szczegółowy opis testów znajduje się w zakładce Narzędzia). Szkolenia przygotowują przyszłych użytkowników testów do wszystkich etapów procesu diagnostycznego od przeprowadzenia badania, obliczenia wyników po ich interpretację, uwzględniającą cel i kontekst diagnozy. Omówione zostanie zastosowanie wymienionych narzędzi w ocenie gotowości szkolnej, w kontekście przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego, diagnozie zaburzeń rozwoju językowego, w tym SLI i ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, szczególnie dysleksji rozwojowej.

Druga grupa szkoleń jest kierowana do nauczycieli oraz dyrektorów szkół i obejmuje doskonalenie umiejętności pedagogicznych i psychologicznych niezbędnych w pracy edukacyjnej. Celem oferowanych szkoleń jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, umiejętności pracy z grupą, umiejętności wspierania procesu uczenia się i motywacji czy tworzenia klimatu szkoły. Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli obejmują również opracowane przez IBE narzędzia przesiewowe do diagnozy ryzyka zaburzeń językowych oraz zaburzenia uczenia się w obszarze czytania i pisania.  W tej kategorii znalazły się również szkolenia poszerzające wiedzę nauczycieli na temat procesów wspierających naukę oraz zaburzeń uczenia się.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl