[WYLOGUJ SIĘ]
Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół - badanie zapotrzebowania na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą

wydany: 2012 (kwiecień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Olga Wasilewska, Agnieszka Rybińska

jednostka: Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej (ZWKiZ)

opis lub streszczenie:

Wyniki badania jakościowego pokazały, że zarządzanie szkołą wymaga korzystania z bardzo wielu źródeł informacji – począwszy od informacji zdobywanych drogą formalną od innych instytucji systemu edukacji, poprzez konsultacje z innymi dyrektorami szkół, korzystanie z różnego rodzaju odpłatnych portali informacyjnych i specjalistycznych, skończywszy na samodzielnym poszukiwaniu informacji. Poszukiwanie informacji odbywa się przede wszystkim pod kątem rozwiązywania pojawiających się problemów i reagowania w nowych, nieznanych wcześniej sytuacjach. Zinstytucjonalizowanych form pozyskiwania informacji najczęściej brak.