[WYLOGUJ SIĘ]
Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Raport tematyczny z badania – skrót

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych – badanie panelowe gospodarstw domowych | obszar: 5. Edukacja a rynek pracy

wydany: 2015 (maj) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak (red.), Irena Elżbieta Kotowska (red.)

jednostka: Zespół Edukacji i Rynku Pracy

opis lub streszczenie:

Opracowanie zawiera podsumowanie i wnioski płynące z wyników analiz danych zebranych w drugiej rundzie badania panelowego Uwarunkowania decyzji edukacyjnych, przeprowadzonej w drugiej połowie 2014 r. Stanowi ona jedną z dwóch rund założycielskich badania, które ma na celu monitorowanie procesów budowy kapitału ludzkiego w polskim społeczeństwie, rozpatrywanych z perspektywy decyzji podejmowanych na poziomie gospodarstwa domowego.

Prezentowane analizy obejmują zagadnienia dotyczące subiektywnej luki edukacyjnej oraz uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób dorosłych – z uwzględnieniem ich statusu na rynku pracy.

Ocenie poddano zależności pomiędzy wykluczeniem edukacyjnym a wykluczeniem społecznym, w tym również wpływ występowania w gospodarstwie domowym osób wykluczonych edukacyjnie na sytuację dzieci i młodzieży. Rozpatruje się również różnorodne, w tym międzypokoleniowe uwarunkowania osiągnięcia różnych poziomów wykształcenia.

Rozpatrywano zaangażowanie rodziców w aktywność edukacyjną dzieci w szkole, a także udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych. Ocenie poddano skalę dziedziczenia przez badanych dorosłych wykształcenia oraz zawodu po swoich rodzicach. 

Przeprowadzona została analiza lokalnego otoczenia edukacyjnego. Przedstawiono symulacyjne analizy wpływu zmian polityki finansowania szkolnictwa wyższego na decyzje i sytuację gospodarstw domowych.

Zanalizowano zależności pomiędzy ścieżką edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia określonego poziomu wykształcenia a biografią rodzinną, charakteryzowaną przez dzietność kohortową.