[WYLOGUJ SIĘ]
Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach. Raport z wizyty studyjnej w Anglii

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Analiza funkcjonowania nauczania przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2012 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Joanna Lilpop, Urszula Poziomek

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (ZDS/PPP)

opis lub streszczenie:

W styczniu 2011 roku członkowie Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE (PPP IBE) zrealizowali wizytę studyjną w Finlandii. Wybór kraju był podyktowany kilkoma czynnikami, z których najważniejszym były bardzo wysokie wyniki w dziedzinie przedmiotów przyrodniczych (Science) uzyskiwane przez fińskich uczniów w kolejnych cyklach międzynarodowego badania PISA (Programme for International Student Assessment). Celem wizyty było zbadanie, jakie elementy pracy fińskiej szkoły, w szczególności w obszarze dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, mogą przyczyniać się do tego sukcesu.

Stosowane w czasie wizyty studyjnej metody to nieuczestnicząca, jawna obserwacja zajęć edukacyjnych w szkołach na poziomie ISCED 2 (w Polsce etap gimnazjum) i wywiady indywidualne z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i dyrektorami tych szkół oraz pracownikami instytucji zajmujących się edukacją szkolną i badaniami edukacyjnymi.

W efekcie uzyskano obraz fińskiej edukacji przyrodniczej, nastawionej na rozwijanie umiejętności posługiwania się metodą naukową, ale również na budzenie zainteresowania uczniów środowiskiem przyrodniczym i – nade wszystko celem jest wszechstronny rozwoj ucznia, w tym rozwój jego kompetencji spolecznych.