[WYLOGUJ SIĘ]
Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

Core Curriculum for Science Subjects in Selected Countries. Study report

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Analiza funkcjonowania nauczania przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

Raport istnieje również w wersji angielskiej - zobacz plik: PDF | zobacz stronę: tutaj

Do raportu stworzono broszurę w języku angielskim - zobacz plik: PDF | zobacz stronę: tutaj

autorzy: Wojciech Grajkowski, Barbara Ostrowska, Urszula Poziomek

jednostka: Zespół Dydaktyk Szczegółowych - Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (ZDS/PPP)

opis lub streszczenie:

Celem analizy było porównanie, jakie miejsce zajmuje i jakie ma znaczenie kształtowanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się metodą naukową w podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych, obowiązujących w wybranych krajach europejskich. Cel ten zrealizowano przez porównanie polskiej podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych na poziomie gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z odpowiadającymi jej fragmentami podstaw programowych pięciu krajów – Anglii, Czech, Estonii, Finlandii i Francji. Kraje do porównania wybrano, kierując się między innymi wynikami badania PISA w części przyrodniczej z 2006 roku i statusem ekonomicznym mierzonym wysokością PKB. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice dotyczące struktury oraz zawartości tych dokumentów, szczególną uwagę zwracając na obecne w podstawach zagranicznych wartościowe rozwiązania, które sprzyjają kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności posługiwania się metodą naukową i które można by w dalszej perspektywie zastosować również w Polsce.