[WYLOGUJ SIĘ]
Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2013 (grudzień) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Anna Block ekspert i koordynator ponadnarodowych projektów edukacyjnych, Ewa Cukrowska niezależny ekspert Uniwersytet Warszawski, Elżbieta Drogosz-Zabłocka Instytut Badań Edukacyjnych, Adam Gałkowski Uniwersytet Warszawski, Małgorzata Kłobuszewska Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski, Agnieszka Kopańska Instytut Badań Edukacyjnych Uniwersytet Warszawski, Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego, Magdalena Rokicka Instytut Badań Edukacyjnych, Jędrzej Stasiowski Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski, Andrzej Stępnikowski Związek Rzemiosła Polskiego, Urszula Sztanderska Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

Niniejszy raport koncentruje się na zagadnieniach związanych z wysokością oraz strukturą finansowych nakładów publicznych i prywatnych na edukację ponadgimanzjalną i policealną1. Czytelników zainteresowanych finansami sektora edukacji na wcześniejszych etapach kształcenia, odsyłamy do ubiegłorocznej publikacji „Koszty edukacji od przedszkola do gimnazjum”.Opracowanie „Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej” składa się z dwóch części. Pierwszą poświęcono szczegółowej analizie nakładów finansowych na edukację ponadgimanzjalną i policealną w Polsce. W rozdziale I przedstawiono dostępne źródła danych o nakładach na edukację na poziomach ISCD 3-42 oraz wskazano na ich ograniczenia. Analizy przedstawione w tym rozdziale pozwalają spojrzeć na wydatki na edukację ponadgimnazjalną i policealną w kontekście nakładów, jakie ponoszą inne państwa OECD3. Rozdział 2 dostarcza szczegółowych danych na temat wysokości oraz struktury nakładów na edukację w liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i policealnych w Polsce. W rozdziale 3, korzystając z wcześniej niepublikowanych danych udostępnionych przez Związek Rzemiosła Polskiego, przybliżamy zagadnienie finansowania nauki zawodu u pracodawcy, która to nauka stanowi ważne, choć słabo rozpoznane ogniwo systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. W ostatnim rozdziale części I raportu przedstawiono analizę wielkości, struktury i uwarunkowań prywatnych nakładów na edukację ponadgimnazjalną.W II części opracowania zarysowano główne problemy związane z finansowaniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego w trzech krajach, które bardzo różnią się nie tylko sposobem finansowania, ale również organizacją systemu edukacji, tj. w Czechach, we Francji i w Niemczech. Celem autorów było pokazanie zróżnicowanych modeli finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego. To, co je łączy, to istotne znaczenie kształcenia zawodowego. Z uwagi na problemy związane z tym kształceniem w Polsce, m.in. widziane z perspektywy relatywnie słabych rezultatów zatrudnieniowych, istotne jest poznanie gamy zróżnicowanych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach. Zgromadzone informacje mogą stanowić cenny punkt odniesienia przy analizie możliwych kierunków ewolucji finansowania kształcenia zawodowego w Polsce.