[WYLOGUJ SIĘ]
Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce (ICILS 2013)

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych | obszar: 1. Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych

wydany: 2014 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

Do raportu stworzono broszurę - zobacz plik: PDF | zobacz stronę: tutaj

autorzy: prof. Krzysztof Biedrzycki, dr Justyna Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr Radosław Kaczan, Tomasz Piechociński (Millward Brown), Ludmiła Rycielska, dr Piotr Rycielski, Kamil Sijko, prof. Maciej M. Sysło (UMK w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski

jednostka: Zespół Wczesnej Edukacji

opis lub streszczenie:

Raport podsumowuje wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013 zrealizowanego w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych. W badaniu poza Polską brało udział jeszcze 19 innych krajów i systemów edukacyjnych. Badanie ICILS mierzy gotowość uczniów do życia w „cyfrowej rzeczywistości”: na ile przy pomocy komputera są w stanie wyszukać, ocenić, przekształcić i podzielić się informacjami – na przykład zebrać materiały i przygotować prezentację na podany temat. Kompetencje te są już obecnie bardzo ważne, a z czasem ich znaczenie będzie rosło, ponieważ są one bardzo istotne na rynku pracy, a po drugie są warunkiem funkcjonowania we współczesnym świecie (mogą być również rozpatrywane jako czynnik sprzyjający poczuciu wysokiej jakości życia). W do tej pory prowadzonych badaniach kompetencji cyfrowych (np. umiejętności czytania tekstów elektronicznych mierzonej w ramach badania PISA czy Międzynarodowego Badania Umiejętności Osób Dorosłych PIAAC) Polska wypadała poniżej wyników przeciętnych.