[WYLOGUJ SIĘ]
Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2013 (czerwiec) | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: Michał Federowicz, Jacek Haman, Jan Herczyński, Kamila Hernik, Magdalena Krawczyk-Radwan, Karolina Malinowska, Mateusz Pawłowski, Paweł Strawiński, Dominika Walczak, Andrzej Wichrowski

jednostka: IBE

opis lub streszczenie: