[WYLOGUJ SIĘ]
Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian

Continuation of Change - Report on the State of Education 2011 - information booklet

rodzaj publikacji: raport o stanie edukacji

wydany: 2012 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

Do raportu stworzono broszurę w języku angielskim - zobacz plik: PDF | zobacz stronę: tutaj

autorzy: Paweł Bukowski, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Horacy Dębowski, dr Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dr Magdalena Dybaś, prof. IFiS PAN dr hab. Michał Federowicz, Dorota Holzer-Żelażewska, Małgorzata Kłobuszewska, dr Agnieszka Kopańska, Magdalena Krawczyk-Radwan, Anna Maliszewska, Wojciech Paczyński, Krzysztof Podwójcic, Marta Rucińska, Monika Siergiejuk, dr Stanisław Sławiński, Wojciech Stęchły, prof. UW dr hab. Urszula Sztanderska, Magdalena Tomasik, Katarzyna Trawińska-Konador, dr Dominika Walczak, dr Anna Wojciuk, dr Gabriela Ziewiec

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Raport o stanie edukacji 2011 stanowi kontynuację działań podjętych w ramach projektu „Entuzjaści Edukacji” w 2010 r.

W raporcie 2011 wskazano najbardziej aktualne informacje dotyczące tendencji zmian w polskiej edukacji (uczestnictwo w edukacji, finansowanie edukacji, jakość i wykształcenie Polaków). Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Przedłożenie IP Raportu o stanie edukacji