[WYLOGUJ SIĘ]
Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy

Report on the State of Education 2010. A Society on the Road to Knowledge

rodzaj publikacji: raport o stanie edukacji

wydany: 2011 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

Do raportu stworzono broszurę w języku angielskim - zobacz plik: PDF | zobacz stronę: tutaj

autorzy: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. UJ dr hab. Krzysztof Biedrzycki, Jerzy Bracisiewicz, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, dr Monika Czajkowska, dr Mirosław Dąbrowski, dr Joanna Dobkowska, prof. UW dr hab. Roman Dolata, prof. IFiS PAN dr hab. Michał Federowicz, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Aleksandra Jasińska, Marcin Karpiński , prof. APS dr hab. Maciej Karwowski , Bartosz Kondratek, Magdalena Krawczyk-Radwan, Filip Kulon, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski , Rafał Lew-Starowicz, Joanna Lilpop, Magdalena Lipiec, Anna Maliszewska, Beata Michalska, dr Barbara Ostrowska, Katarzyna Paczuska, Rafał Pękała, prof. dr hab. Rafał Piwowarski, Urszula Poziomek, dr Marcin Pracz, dr Karolina Safarzyńska, prof. IFiS PAN dr hab. Zbigniew Sawiński, Monika Siergiejuk, dr Michał Sitek, dr Sławomir Sławiński, prof. UW dr hab. Krzysztof Spalik, Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska, Małgorzata Swat-Pawlicka, dr Henryk Szaleniec , dr Magdalena Szpotowicz, prof. UW dr hab. Urszula Sztanderska, Katarzyna Trawińska-Konador, Andrzej Walczak, Piotr Walicki, dr Dorota Węziak-Białowolska, Tomasz Wierzchowski, dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, dr Anna Wojciuk

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Głównym celem raportu jest wzmocnienie szerokiej publicznej debaty zarówno na temat samej edukacji, jak i jej znaczenia w działaniach rozwojowych. W Raporcie o stanie edukacji 2010 zebrano informacje dotyczące zmian, jakie zaszły w edukacji, w ciągu ostatnich 15 lat, ze szczególnym naciskiem na edukację ogólną.

W poszczególnych rozdziałach poruszono kwestie dot. wykształcenia społeczeństwa polskiego, uczestnictwa w edukacji formalnej, finansowania edukacji, demografii, jakości edukacji, nauczaniu matematyki, nauczycielom, spójności społecznej w kontekście edukacji oraz sprawom związanym z powiązaniem edukacji z rynkiem pracy.

Raport przyczyniający się do realizacji kamienia milowego projektu: Przedłożenie IP Raportu o stanie edukacji