[WYLOGUJ SIĘ]
Finansowanie i zarządzanie oświatą przez jednostki samorządu terytorialnego

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Finansowanie i zarządzanie oświatą przez jednostki samorządu terytorialnego | obszar: 4. Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne

wydany: 2012 | opubl. w internecie: tutaj | zobacz plik: PDF

autorzy: dr Bartłomiej Rokicki, redaktor streszczenia: dr Agnieszka Kopańska

jednostka: Zespół Ekonomii Edukacji

opis lub streszczenie:

Badanie pilotażowe dotyczyło finansowania i zarządzania oświatą przez JST i było prowadzone w celowo dobranej próbie gmin, powiatów i miast na prawach powiatu z terenu całej Polski. Wyniki badania pilotażowego pozwoliły na weryfikację wstępnego schematu doboru próby, odpowiednie ukierunkowanie tematyczne badania głównego oraz diagnozę przepływów finansowych w JST.

Raport przyczyniający się do realizacji kamieni milowych projektu w obszarze: Ekonomia edukacji: nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne.