[WYLOGUJ SIĘ]
Ocenianie i ewaluacja w polskim systemie edukacji

rodzaj publikacji: raport z badań, powstały w ramach badania Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przez szkoły | obszar: 3. Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej

wydany: 2011 (lipiec) | | zobacz plik:

autorzy: Michał Sitek, Andrzej Walczak, Anna Wojciuk

jednostka: IBE

opis lub streszczenie:

Raport został przygotowany m.in. w oparciu o wyniki badania dot. systemów oceniania w świetle ustawodawstwa polskiego oraz praktyki szkolnej, a także zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez OECD. W raporcie wskazano na różne elementy składające się na system oceniania i ewaluacji: podsystemy nadzoru pedagogicznego, egzaminów zewnętrznych i oceniania wewnątrzszkolnego oraz polskie rozwiązania w zakresie oceny pracy nauczycieli i szkół . Raport wpisuje się w prowadzoną w Polsce dyskusję dotyczącą diagnozy funkcjonowania systemu ewaluacji i oceniania.

Raport analityczny, przyczyniający się do realizacji wskaźnika produktu “Liczba projektów analitycznych i badawczych zrealizowanych w ramach Planu Działań” (Ocenianie i ewaluacja w polskim systemie edukacji)